Pro Display XDR

blog_icon

Skrivet av MacRent

Ni har kanske noterat att en ny standard inom film och tv har börjat användas parallellt med den vanliga standardversionen som vi konsumerar i vår vardag? Faktum är att vi faktiskt har varit fångar i en färgrymd och ett kontrast-förhållande i tv-världen de senaste 40 åren.

Sedan 2012 har branschen arbetat med att definiera en ny standard inom film och tv, där färgomfånget och konstrast-förhållandet i rörligt material är mer likt vad det mänskliga ögat kan uppfatta i verkligheten.

Denna nya standard brukar kallas för HDR, en förkortning för High Dynamic Range. Med denna nya definition får vi nu kalla vår gamla standard, som vi tittat på de senaste 40 åren, för SDR, Standard Dynamic Range. Tekniskt så refereras vår nya specifikation som REC 2100 och vår gamla till REC 601/709.

"Se världen med nya ögon"

Inom definitionen BT 2100 finns inte bara tekniska specifikationer för skillnaden mellan de mörka och det som gnistrar i det ljusa i bilden. Här finns också specifikationer för ett betydligt bredare färgomfång. Tack vare detta arbete och denna nya specifikation så kommer vi att få se mer film, och tv, med en betydligt mer verklighetsnära bildkvalitet.

Ny teknik kräver nya kreativa verktyg.

Det är en allmän uppfattning att bildskärmen som bilden visas på är kamerasensorns värsta fiende. Kamerasensorn i en professionell kamera kan uppfatta fler färger och bländarsteg än vad en skärm av normalgraden kan återge.

För att kunna producera film och tv enligt vår nya standard, HDR, så behöver vi ta nya kreativa beslut genom hela processen. Hur starkt skall t.ex. strålkastaren i natten träffa tittaren? Hur mycket skall det som blänker, blänka? För att kunna ta dessa beslut i bearbetningen av filmen så krävs förutom kunskapen även rätt verktyg. En bildskärm som kan återge färg och kontrast enligt de specifikationer som HDR kräver blir naturligtvis viktigt.

cd/m2 och bländarsteg samarbetar.

Det dynamiska omfånget mellan det mörka och det ljusa som sensorn fångar upp i kameran beskrivs i bländarsteg. Bländarstegen på bildskärmen beskrivs i Candela per kvadratmeter (cd/m2).

En vanlig standardbildskärm på marknaden idag, kan visa en luminans (skillnad mellan mörka och ljusa partier i en bild) mellan 200–300 cd/m2. En Apple Pro Display XDR-skärm kan kalibreras så att den arbetar i ett konstant HDR läge med 1000 cd/m2, samt att bildskärmen har ett toppvärde hela vägen upp till 1600 cd/m2.

Ett exempel i en kreativ process kan vara följande: explosionen i din film ska verkligen kännas för tittarna. För att åstadkomma detta så behöver du ha kontroll över luminansen, eftersom vi i exemplet arbetar i HDR till distribution. Apple Pro Display XDR ger dig denna kontroll upp till 1600 cd/m2.

Kontrollen som du får med Apple Pro Display XDR blir viktig för HDR till distribution. Hjältens vita skjorta blir till exempel inte lika ljus som explosionen eftersom vi inte längre arbetar i SDR, som per definition befinner sig under 200 cd/m2.

Apple Pro Display XDR - något för dig?

Idag så finns det referensbildskärmar för HDR för fem gånger kostnaden av en Pro Display XDR. Med detta i åtanke så tog diskussionerna fart bland professionella utövare. Här presenteras en bildskärm med liknande specifikationer för en femtedel av priset.

”Är detta en bildskärmen för oss?”

Apple Pro Display XDR är speciellt utformad för Apples egna hårdvara, där macOS i dagsläget kontrollerar kalibreringsinställningarna. Apple kommer dock uppdatera mjukvaran med nyheter som är intressanta för professionella utövare.

På olika internetforum delar användare med sig av sina erfarenheter om Apple Pro Display XDR och hur den i praktiken bäst kan användas i professionella tillämpningar.