Förbered din Apple Watch för inlämning

Vad behöver jag göra och veta innan jag lämnar in min Apple Watch på service?

Ta med giltig ID-handling, som ett körkort, pass eller annan ID-handling vid in- och utlämning.

För att reparera din Apple Watch, så måste parkopplingen tas bort. Ta med din till Apple Watch parkopplade enhet (iPhone/iPad) så vi kan säkerställa att detta är korrekt utfört. Hos Apple kan du läsa hur du gör detta:

support.apple.com/sv-se/HT2...