Förbered din iPad för inlämning

Vad behöver jag göra och veta innan jag lämnar in min iPad på service?

Ta med giltig ID-handling, som ett körkort, pass eller annan ID-handling vid in- och utlämning.

Ta alltid backup! Du är ansvarig att se till att du har en säkerhetskopia av din iPad. Vi nollställer alla iPad under reparationens gång så det är av yttersta vikt att du har en säkerhetskopia på innehållet. Har du problem med mjukvaran inuti enheten och vill att vi felsöker denna, ta tillfälligt bort lösenkoden inför ditt besök så att vi tillfälligt kan komma åt mjukvaran under reparationens gång. När du återställer din säkerhetskopia så ställer du in din lösenkod igen om denna togs bort innan din säkerhetskopia skapades.

Lämna inte in case, kablar, kringutrustning eller något annat som tillhör din enhet om detta inte är en del av problemet du har med enheten. Vi tar alltid bort skal, skärmskydd och liknande vid inlämning. Dekaler eller klistermärken flyttas inte över till utbytesenheten utan dessa försvinner vid utbytet.

Om du lämnar in din iPad på service så måste Hitta min iPad vara bortkopplat på enheten. Det enklaste sättet att göra detta på är att följa stegen i A. Följ stegen i B om enhetens skärm inte går att använda eller om enheten inte startar.

A. På den iPad du ska lämna in, gör följande: Gå till Inställningar > [ditt namn] > Hitta och inaktivera Hitta min iPad. Ange lösenordet till ditt Apple-ID och tryck sedan på Stäng av.

B. Om din enhet är skadad på så vis att skärmen inte kan användas, stäng av den iPad som du ska lämna in. Du kan stänga av enheten genom ett knappkommando som du finner här: support.apple.com/sv-se/gui...

Logga in med det Apple ID som är kopplat till den berörda enheten på www.icloud.com/find . När du är inloggad på www.icloud.com/find klickar du på Alla enheter och sedan klickar du på Ta bort från kontot på den berörda enheten. Nu ska Hitta min iPad vara avstängt. Om enheten är påslagen och ”online”, så kommer det inte att gå att slå av Hitta min iPad via www.icloud.com/find

Du kan kontrollera att Hitta min iPad är avstängt genom att kontakta oss på 08 673 01 00 eller fråga oss i kassan. Vi kan då göra en slagning på enhetens serienummer och verifiera att detta är borttaget.