Integritets- och dataskyddspolicy

Hyrcentralen Datapartner Vikander AB (MacRent)
Integritets- och dataskyddspolicy
Syftet med insamling av personuppgifter är att kunna ge dig så god service som möjligt vid varje givet tillfälle.

Vi på MacRent värnar om din personliga integritet och samlar aldrig in mer uppgifter än vad som behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som anses behövligt av den anledningen eller på grund av relevanta lagar. Vissa uppgifter kan även föras över till tredje part då MacRent anlitar exempelvis distributörer, finansbolag och andra typer av underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, för att fullfölja dessa åtaganden.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via info@macrent.se


Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild levande individ.


Personuppgiftsansvarig

Hyrcentralen Datapartner Vikander AB, Birger Jarlsgatan 108, 114 20 Stockholm, org nr 556558–8265. I detta policydokument kallat MacRent.


Personuppgifter som samlas in

De personuppgifter som kan samlas in är de uppgifter du lämnar i din kontakt med oss. Detta inkluderar den information som lämnas i samband med intresseanmälan på köp eller hyra på macrent.se eller köp/hyra på annat sätt via företaget, information som lämnas i samband med registrering av kundkonto på macrent.se eller information som av dig på annat sätt lämnas till MacRent. Vi använder dina uppgifter för att genomföra service och övrig support på dina produkter. Informationen kan inkludera: för- och efternamn, personnummer, kontaktadress, e-postadress, telefonnummer, kreditupplysningar och andra typer av utdrag. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök i form webbkakor.Personnummer

Vi minimerar användare av personnummer så gott det går men kan komma att krävas för att verifiera att rätt person gör beställning samt vid eventuell hämtning och även att behörig firmatecknare signerar våra och våra personuppgiftsbiträdes avtal. Vid utlämning av serviceärenden kontrollerar vi vem som hämtar upp enheten genom legitimering och signatur.

Vid privatleasing, även kallat långtidshyra för privatpersoner, så lagrar vi personnummer krypterat för att verifiera att köparen är densamme som den som signerar avtalet. Samtliga personnummer är krypterade och lagras hos vår tjänsteleverantör i Sverige.BankID

Vi erbjuder inloggning via BankID. När du loggar in med BankID, så kontrollerar vi personnummer gentemot e-post. Dessa särskilt känsliga personuppgifter är inte tillgängliga för oss (Hyrcentralen Datapartner Vikander AB) och används enbart i verifikationssyfte. Om du inte vill använda BankID för inloggning, går det bra att använda din e-post som tvåstegsverifiering, alternativt ange ditt lösenord tillsammans med din e-post.

Verifiering med BankID sker vid privatleasing. Personnumret matchas och vi sparar personnumret i krypterad form hos vår tjänsteleverantör.


Marknadsföring

Uppgifter om dig sparas för administrering och hantering av marknadsföring.


Webbkakor

Webbkakor eller cookies är en liten text bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller annan enhet och används exempelvis för att du skall kunna logga in på macrent.se samt andra tjänster som förbättrar upplevelsen för dig. Men också för att vi skall kunna se statistik över antal besökare och liknande.

Webbkakorna inkluderar följande:


1) En tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.

2) Varaktiga cookies som ligger kvar på din enhet tills du tar bort dem eller de går ut.

3) Förstaparts-cookies sätts av webbplatsen du besöker.

4) Tredjepartscookies satts av en tredjeparts webbplats. Exempelvis används dem för statistikverktyg så som Google Analytics och Facebook Pixel.


Du kan själva reglera användandet av webbkakor genom inställningarna i din webbläsare.


Laglig grund för insamlande av data samt användning av personuppgifter

Personuppgifter används uteslutande för att uppfylla de rättsliga förpliktelser företaget står under, för att följa avtalsförpliktelser, skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person. Samt för att ge service till dig som kund, leverans, erbjudanden och möjlighet till tillgänglig och enkel användning av tjänsten macrent.se.


Internationell dataöverföring

Uppgifter som samlas in, kan lagras och överföras mellan de länder där MacRent har internationella företag som samarbetspartner. Vi kan komma att använda dina uppgifter, så som namn, telefonnummer, e-post och postnummer för kundmatchning och s.k. retargeting (återannonsering) i tredje land (USA).

Vi lämnar information till Apple om vilket företag, organisation eller skola som köpt vilka artiklar, där ändamålet är att vara eftergivna Apples villkor. Vi lämnar aldrig ut enskilda personuppgifter eller information om slutanvändare och dennes uppgifter.


Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter lämnas endast ut till tredje part om det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, det kan exempelvis vara finansbolag, försäkringsbolag, logistikföretag, distributörer och andra underleverantörer. Det kan även uppstå omständigheter då vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter. Innan personuppgifter delas med tredje part säkerställer vi alltid att de sekretessförpliktelser som gäller följs. MacRent kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt uttryckliga medgivande.Dina rättigheter som registrerad

• Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras om dig.

• Du har rätt att granska och rätta dina personuppgifter.

• Du har rätt att begära anonymisering av dina personuppgifter ifall du anser uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in för eller om de måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Vi har rätt att neka din begäran om vårt berättigade intresse att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund väger tyngre eller på grund av legala skyldigheter mot exempelvis bokföring- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller på annat sätt göra gällande lagar samt att försvara rättsligt anspråk.

• Du har alltid möjlighet att ange om du inte önskar mottaga marknadsföring via reklamblad, broschyrer, email, telefon eller SMS om produkter och tjänster från MacRent. I händelse att du önskar avregistrera från direktmarknadsföring kommer information om detta att inkluderas i all direktmarknadsföring där detta är fysiskt möjligt.

• Information om exempelvis utökade reparationsprogram eller annan typ av information som påverkar dina produkter räknas ej som marknadsföring och kan även skickas ut från Apple som tredje part.


• Information om sålda produkter kopplade till uppgifter om företag, skola eller organisation, räknas ej som marknadsföring och lämnas elektroniskt till Apple. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter i denna rapport.


Samlande av personuppgifter

Personuppgifter sparas den tidsperiod som krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver. Vilket innebär att personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal och den tids som enligt lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.