MacRent köpvillkor

Allmänna köpvillkor för konsument, företag och organisationer.

1. Allmänt
2. Avtal och beställning
3. Produktinformation
4. Priser
4.1. Kampanjer och erbjudanden
5. Betalning
6. Leverans och transport
7. Ångerrätt vid distanshandel
8. Öppet köp
9. Reklamationsrätt
10. Garanti
11. Returnera produkt
12. Kunduppgifter och kundkonto
13. Ändring av Villkoren
14. Tillämplig lag och domstol
MacRent köpvillkor
Denna sida uppdaterades 2023-04-17. Förändringen innebär att vi informerar om att vi tar ut en förskottsfaktura för nya företagskunder och organisationer.

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag eller organisation som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.macrent.se (”Webbsida”) eller via telefon och mail. Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag eller organisation som du representerar) och Hyrcentralen Datapartner Vikander AB, org. nr. 556558-8265 (”MacRent” eller ”Säljaren”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag eller organisation. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag eller organisation. Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal. Du som handlar som en företrädare för ett företag eller organisation ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag eller organisation du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

2. Avtal och beställning
Beställning kan göras via Webbsidan, epost eller telefon och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker i butik omfattas inte av dessa villkor. Vid beställning skickar MacRent så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och MacRent har därmed ingåtts. MacRent har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen. Vid leasing ersätts detta köpeavtal i sin helhet av ett avtal du får mailat från oss.

3. Produktinformation
MacRent reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. MacRent har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbsidan och att löpande göra produktändringar och förbättringar.
Bilder av produkter på Webbsidan, i annonser och annat marknadsförings-material ska uteslutande ses som illustrationer. Informationen på Webbsidan är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från MacRent.

4. Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbsidan, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. MacRents priser är angivna i svenska kronor (SEK). Webbsidan kan visa priser både inklusive och exklusive moms beroende på val på sidan. Priserna redovisas både i kundvagnen innan beställningen och på faktura/kvitto. MacRent är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. MacRent reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av andra lagstadgade avgifter.
4.1. Kampanjer och erbjudanden
MacRent kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbsidan eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. MacRent förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

5. Betalning
Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbsidan. Vissa betalalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på bland annat total summa, varor, köparens land samt om Kunden är ett företag, organisation eller konsument. Vi erbjuder en faktura i förskott när ett för oss nytt företag eller organisation vill handla mot faktura.

6. Leverans och transport
MacRent levererar normalt endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Mer information om fraktalternativen finns på Webbsidan. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.
Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av MacRent eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har MacRent rätt att ta ut en avgift på 500 kronor för merkostnader.

7. Ångerrätt vid distanshandel för dig som konsument
För dig som handlar som konsument har du alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning. Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp kan du göra det direkt i vår butik, via telefon eller mail. Returnera produkterna enligt punkt 11 nedan. Observera, har du öppnat förpackningen till varan anses du accepterat att avstå från ångerrätten.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbsidan. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. MacRent betalar tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader inom 14 dagar från och med det datum MacRent tog emot produkten du returnerat. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar MacRent inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

8. Öppet köp
Utöver den lagstadgade ångerrätten vid e-handel ger MacRent alla Kunder öppet köp under 2 dagar från inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia. För att utnyttja öppet köp, kontakta MacRent via telefon eller epost. Efter kontakt med MacRent, returnera produkten till MacRent enligt punkt 11 nedan.

9. Reklamationsrätt för dig som konsument
Vid köp av ny vara har konsumentkunder alltid tre års reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Observera att reklamationsrätt enligt lag endast gäller konsumentkunder och inte näringsidkare eller organisationer. Kund som önskar utnyttja reklamationsrätt ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta MacRent. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.

Efter kontakt med MacRent kan produkten behöva returneras om inget annat framkommer. Returnera produkten till MacRent enligt punkt 11 nedan.

När MacRent har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer MacRent att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om MacRent annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske. Observera att MacRent har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att MacRent i sådant fall skickar faktura för frakten och eventuell undersökningskostnad.

Om MacRent ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Om Kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort om inte annat avtalats.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas kan Kunden på begäran av MacRent betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad i de fall det är möjligt reparera produkten hos MacRent, tas ingen undersökningskostnad ut.

10. Garanti
Utöver reklamationsrätt för konsumentkunder lämnas en garanti till alla Kunder, även näringsidkare och organisationer. Produkterna hos MacRent har i regel ett års garanti från produktens ursprungliga köpdatum specificerat på faktura eller kvitto.

Vissa produkter har längre garanti än ett år. Garantitiden framgår då av respektive produktbeskrivning på Webbsidan, på kvittot samt i vissa fall även på produktens förpackning. Vissa produkter klassas som förbrukningsvaror, t.ex. toners eller uppladdningsbara batterier. För denna typ av produkter lämnas sex månaders garanti. Det framgår när det är förbrukningsvaror på produktbeskrivningen på webbsidan.

För att åberopa garantin, kontakta MacRent med eventuellt serienummer på varan och/eller relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat skriftligt bekräftats av MacRent.

För Apples produkter gäller utökade garantivillkor som innebär att man kan lämna sitt åberopande även till Apple direkt samt av dem auktoriserade verkstäder. MacRent är en auktoriserad verkstad för Apples garantiärenden och utför normalt alla reparationer i egen verkstad. Observera att garantin anses vara förverkad om ej auktoriserade verkstäder har tagit isär enheten. Tillverkarnas garantier täcker normalt fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Slitage och felaktig användning täcks inte av garanti. Vissa produkter har utökade garantivillkor vid t.ex. olyckor och missöden, det framgår då på produktbeskrivningen på webbsidan.

11. Returnera produkt
Vid retur av någon ovan nämnd anledning gäller dessa villkor.
Kontakta MacRent via mail eller telefon för att få ett ärendenummer för din retur. Produkt kan returneras genom två sätt:

• Lämnas i vår butik på Birger Jarlsgatan 108,114 20 Stockholm, uppmärkt med det ärendenummer du fått vid kontakt.
• Med en speditör som MacRent utsett. MacRent löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Produkten skall skickas till MacRent inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade MacRent om orsak för retur.

Har du sparat information på produkten, kopiera denna först då innehållet kan bli raderat under service. MacRent skickar spårbar returfraktsedel och produkten lämnas på närmaste utlämningsställe för vald speditör. Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. MacRent rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

12. Kunduppgifter och kundkonto
Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. MacRent är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur MacRent behandlar Kundens personuppgifter finns i MacRents integritetspolicy.

Du som är registrerad Kund åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till MacRent om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord så kontot kan spärras.

Kund som är en näringsidkare eller organisation, garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbsidan. Näringsidkare eller organisation, är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto.

Om MacRent misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har MacRent rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. MacRent har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.

13. Ändring av Villkoren
MacRent har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbsidan), alternativt 30 dagar efter att MacRent har informerat Kunden om ändringarna.

14. Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via ec.europa.eu/consumers/odr.