Våra servicevillkor

Vår verkstad finns på:
Birger Jarlsgatan 108
114 20 Stockholm

Frågor? Skicka e-post till oss:
MAILA OSS
Våra servicevillkor
1. Kund ansvarar för att backup finns. MacRent ansvarar inte över förlorad information.

2. Garantibevis måste lämnas vid behov.

3. Fel som inte omfattas av garanti debiteras enligt ordinarie taxa. Minimidebitering för arbete utanför garanti är 1 arbetstimme á 950 kr + moms.

4. Om din enhet har andra skador eller skador utanför garanti som försvårar reparation måste det felet åtgärdas först. I vissa fall kan vi behöva skicka ett kostnadsförslag.

5. Endast hårdvara täcks av garanti, mjukvara och information som lagras på utrustningen omfattas ej av garanti.

6. MacRent ansvarar för inlämnad utrustning i max tre (3) månader. Vid fakturering utgår faktureringsavgift om 50 kr.

7. Vi använder enbart Apple originaldelar som levererats till oss direkt från Apple. Reservdelarna eller produkterna som används är nya eller motsvarar nya i prestanda, pålitlighet och funktion.

8. Dina personuppgifter, så som namn, telefonnummer och e-post kan komma att användas av Apple vid eventuell granskning.

9. Beställning av utbytesenhet (iPhone, iPad, Apple Watch) är bindande från och med inlämning av den trasiga enheten och går inte att avbryta.

10. Om den godkända reparationskostnaden understiger det godkända beloppet så fakturerar vi den faktiska kostnaden. I de fall reparationskostnaden överstiger den godkända kostnaden så skickar vi ett kostnadsförslag.
1. Kund ansvarar för att backup finns. MacRent ansvarar inte över förlorad information. 2. Garantibevis måste lämnas vid behov.3. Fel som inte omfattas av garanti debiteras enligt ordinarie taxa. Minimidebitering för arbete utanför garanti är 1 arbetstimme á 950 kr + moms.4. Om din enhet har andra skador eller skador utanför garanti som försvårar reparation måste det felet åtgärdas först. I vissa fall kan vi behöva skicka ett kostnadsförslag.5. Endast hårdvara täcks av garanti, mjukvara och information som lagras på utrustningen omfattas ej av garanti.6. MacRent ansvarar för inlämnad utrustning i max tre (3) månader. Vid fakturering utgår faktureringsavgift om 50 kr.7. Vi använder enbart Apple originaldelar som levererats till oss direkt från Apple. Reservdelarna eller produkterna som används är nya eller motsvarar nya i prestanda, pålitlighet och funktion.8. Dina personuppgifter, så som namn, telefonnummer och e-post kan komma att användas av Apple vid eventuell granskning.9. Beställning av utbytesenhet (iPhone, iPad, Apple Watch) är bindande från och med inlämning av den trasiga enheten och går inte att avbryta.10. Om den godkända reparationskostnaden understiger det godkända beloppet så fakturerar vi den faktiska kostnaden. I de fall reparationskostnaden överstiger den godkända kostnaden så skickar vi ett kostnadsförslag.