AppleCare+ för iPod touch

AppleCare+ för iPod touch

Tillverkare: Apple

Tillverkarens artikelkod: S5081Z/A
Artikelkod: MR9737

AppleCare+ för iPod touch

/

Kan beställas 0 butikslager

24 mån 24 kr

Köp 479 kr

st

AppleCare+ för iPod touch

Tillverkare: Apple

Tillverkarens artikelkod: S5081Z/A
Artikelkod: MR9737

AppleCare+ för iPod touch

AppleCare+ för iPod touch är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport per telefon samt hårdvaruskydd i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktlig skada varje 12-månadersperiod. För varje fall tillkommer en självrisk på 229 kr. Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+. Stöld eller förlust av enheten täcks inte av försäkringen.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt svensk konsumentköplagstiftning vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ned verksamheten eller inte kan hittas.

AppleCare+ för iPod touch

AppleCare+ för iPod touch är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport per telefon samt hårdvaruskydd i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktlig skada varje 12-månadersperiod. För varje fall tillkommer en självrisk på 229 kr. Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+. Stöld eller förlust av enheten täcks inte av försäkringen.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt svensk konsumentköplagstiftning vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ned verksamheten eller inte kan hittas.